Eski Başkanlarımız

Boğazlıyan Belediyesi Eski Başkanlarımız

1-Ömer Hokkaömeroğlu

2-İbrahim Bey

3-Derviş Bey

4-Çalıkzade Hüseyin Efendi

5-Osman Kadıoğlu

6-Abdullah Efendi

7-Alemdarzade Ali Efendi

8-Ömer Osman

9-Başçavuş Mehmet Efendi

10-Rüştü Efendi

11-Şakir Efendi

12-Şevket Hokkaömeroğlu

13-Eyüp Duygu

14-Hasan Üçöz

15-Şevki Kurtul

16-Mehmet Erol

17-Rifat Kozan

18-Memiş Kayatürk

19-Bahri Yörükoğlu

20-Rasim Öztürk  (1956-1960)

21-Kuddusi Sezer  (1968-1973)

22-İhsan Kadıoğlu  (1973-1984)

23-Mustafa İmamoğlu (1984-1989)

24-Yavuz Aksoy   (1989-1999)

25-Derya Kadıoğlu  (1999-2004)

26- Mustafa Özdal  (2004-2014 )

27-Hamdi Erdal (2014-…….)