Evlendirme Memuru

Evlendirme memuru belediye başkanının verdiği yetkiye dayanarak çalışmalarını yürütmektedir. Hafta boyunca müracaat eden vatandaşlara randevu saatleri verilerek önceden kendileri tarafından yapılacak işlem ve hazırlanacak evrak ile ilgili bilgi aktarılmaktadır.

Randevu zamanı geldiğinde vatandaş eş, dost, akraba ve şahitlerden müteşekkil olan kişilerle birlikte evlendirme salonuna gelinerek nikâh töreni icra edilmekte, nikâh töreninin bitimini müteakip evlenme cüzdanı tanzim edilerek ilgiliye teslim edilmektedir.

Nikâh töreninden sonra, evlendirme memurunca mernis evrakları hazırlanıp ilçemiz Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilerek gerekli işlemler tamamlanmaktadır.

Evlenme isteği ile ilgili başvurular yasal gereği yerine getirildikten sonra tamamlanmaktadır.

 

GEREKLİ EVRAKLAR

Türk Vatandaşlar için;

  1. 5 adet fotoğraf
  2. Kimlik fotokopileri
  3. Yarım kapak dosya

Yurtdışı Vatandaşlar için;

  1. Uluslararası evlenme ehliyet belgesi
  2. Doğum belgesi
  3. İkametgah belgesi