Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 1 adet Vidanjör, 1 adet Kombine, 1 adet su arıza arabası, 6 işçi, 2 inşaat teknikeri, 1 çevre mühendisi ile hizmet verilmektedir.

İlçe kanalizasyon muayene bacaları ve parsel bacalarının bakım ve onarımı yapılmış, yol kaplaması altında kalan muayene bacaları yol seviyesine getirilmiştir. Aşağı ve Yukarı Karakoç mahallerinde eksik kalan parsel bacaları tamamlanmış olup 100 m ‘lik kanalizasyon hattı çekilmiştir. Yağmur suyu ızgaraları temizlenmiş ve bakımı yapılmıştır.

Çandır – Uzunlu arasında bulunan içme suyu isale hattında meydana gelen arızalar ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar sonucu giderilmiştir.

Boğazlıyan İçme Suyu Şebeke İnşaatı Uygulama çalışması 27.11.2015 tarihinde Yüklenici firma Enam A.Ş. ye teslimi yapılmış olup, 18.828.366,00 TL + KDV (onsekizmilyonsekizyüzyirmisekizbinüçyüzaltımşaltı Türk Lirası) bedelli 205 km Şebeke ve İshale Hattı inşaası başlamıştır.

Çalışma kapsamında; 62 km şebeke hattı, 15 km ishale hattı olmak üzere toplam 77 km hat yapılmıştır. 128 km şebeke ve ishale hattı kalmıştır. Yine aynı proje de yer alan 133 adet sanat yapısından 2000 m3 lük Servis Deposunun karkas betonu tamamlanmıştır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansına hazırlanan projeler kapsamında, Beko Loder Operatörlük Eğitimi için proje hazırlanmaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı için gerekli izin süreci tamamlanmıştır. İlçemiz Karayer Mevki Bahçeler Mahallesi Ada: 95, Parsel: 28 de yer alan 20.455,00 m2 lik Hazineye ait taşınmaz 22.03.2016 tarihi itibari ile müdürlüğüme teslimi yapılmıştır. İller Bankası ile yapılan protokol kapsamında; Arıtma Tesisinin 25.11.2016 tarihinde yapılmıştır.

Müdürlüğümüz temel altyapı görevlerinin yanı sıra, Hayvan Pazarı nın Üstünün Güneş Enerjisi Paneli ile kapatılabilmesi için İller Bankası ile ortak yürütülen çalışma kapsamında, İller Bankası tarafından projelerinin hazırlatılması hususunda protokol imzalanmış olup proje hazırlanarak ve de İller Bankası ile kredi sözleşmesi yapılmak sureti ile inşaat ihalesine çıkılabilecek aşamaya gelinmiştir.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansına İlçemize Çok Amaçlı Amfi Tiyatro yapılabilmesi için gerekli projeler hazırlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığına İlçemiz Cephe Yenileme Projesi için hibe yardımı talebinde bulunulmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Mini Futbol Sahası yapı için yardım talebinde bulunulmuştur.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından İlçemizi yerleşim yerlerinden geçen Uzunlu Sulama Sahası T-5 Tahliye Kanalının ıslah edilmesi ve yaya ve taşıt güvenliğinin sağlanabilmesi için tedbirlerin alınabilmesi için gerekli projelerin hazırlatılması talep edilmiştir.

Müdürlüğümüz Orta Anadolu Kalkınma Ajansı na verilen projeler kapsamında Boğazlıyan Organize Besi Bölgesi Fizibilite Çalışması için hibe talebinde bulunulmuştur. Yine 2017 yılında ki proje çağrılarına projeler hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

2016 yılı çalışma raporumuz belirttiğimiz çalışmaları kapsamaktadır. Bilgilerinize sunarız